Opleiding Triggerpoint Practitioner®

Algemeen

triggerpoints-sternocleidomastoidius

Triggerpoints m. sternocleidomastoidius

Na het volgen van bv. de opleiding sportmassage, kan je je nu verder ontwikkelen tot Triggerpoint Practitioner®. Hiermee verkrijg je een extra behandelmethode en een onderscheidende titel in het werkveld. De opleiding Triggerpointtherapie kan ook gevolgd worden door fysiotherapeuten (in opleiding vanaf het 3e jaar), massagetherapeuten, oefentherapeuten en artsen.
De opleiding is op HBO niveau en wordt in het Nederlands gegeven.

Opleidingstraject

Om het certificaat Triggerpoint Practitioner® te behalen moet het volgende opleidingstraject doorlopen worden (totaal 8 lesdagen):

Het is noodzakelijk dat eerst de cursus Introductie: hoofdpijngerelateerde aandoeningen wordt gevolgd.

Opbouw van de opleiding

De opleiding Triggerpointtherapie bestaat uit vier onderdelen. Ieder onderdeel wordt op identieke wijze opgebouwd.
De relevante musculatuur wordt gepalpeerd (ingetekend) evenals de belangrijkste triggerpoints. Door middel van een quick assessment (actief- en passief bewegingsonderzoek, spierkracht- c.q. spierlengte testen) wordt de regio onderzocht. Binnen iedere regio staat een case study centraal waaromheen de te onderwijzen delen staan gegroepeerd.
Binnen de therapeutische interventies wordt aandacht besteed aan: (triggerpoint) massagetechnieken, theracane, superficial dry needling en moxa.
Ook zal aandacht worden besteed aan specifieke acupunctuur punten die frequent gebruikt worden bij genoemde case studies.
De huiswerkoefeningen voor de patiënt vormen een onmiskenbaar sluitstuk van de lesdagen.

Instroom

Voldoende anatomische en fysiologische kennis is vereist.
De cursus is bijvoorbeeld geschikt voor fysiotherapeuten (in opleiding 3e jaars studenten fysiotherapie), sportmasseurs, massagetherapeuten, oefentherapeuren Cesar of Mensendieck en artsen.
Een indicatie voor het niveau is het minimaal hebben afgerond van de opleiding Sportmassage ACE of vergelijkbaar. Als je al eerder elders een cursus triggerpointmassage hebt gevolgd, kan je ook instromen. Neem bij twijfel contact op.

Certificaat

Je behaalt het certificaat Triggerpoint Practitioner® als je hebt voldaan aan de gestelde exameneisen.

Docent

piet-alberts

Drs. P. Alberts

De opleiding wordt gegeven door Drs P. (Piet) Alberts.
Piet heeft langdurig lesgegeven aan de European School of Physiotherapy in Amsterdam. Hij is o.a. opgeleid als fysiotherapeut, manueel therapeut, medisch antropoloog, gestalttherapeut en acupuncturist. Piet heeft zeer veel ervaring in het lesgeven over triggerpoints, zowel in binnen- als buitenland.

Ter ondersteuning kan de heer G. (Gerard) Storm aanwezig zijn.
Hij is fysiotherapeut, docent haptonomie en jarenlang docent en examinator sportmassage.