Opleiding Triggerpointtherapie

Algemeen

Deze opleiding kan worden gevolgd als de cursus Introductie: hoofdpijngerelateerde aandoeningen is gevolgd.

Opbouw van de opleiding

De opleiding Triggerpointtherapie bestaat uit de volgende onderdelen (totaal 6 lesdagen):

Bovenste extremiteit (1 lesdag)
Onderste extremiteit (2 lesdagen)
Wervelkolom en romp (2 lesdagen)
Integratie en afronding (1 lesdag)

Opbouw van de onderdelen

Iedere module wordt op identieke wijze opgebouwd. De relevante musculatuur wordt gepalpeerd (ingetekend) evenals de belangrijkste triggerpoints. Door middel van een quick assessment (actief- en passief bewegingsonderzoek, spierkracht- c.q. spierlengte testen) wordt de regio onderzocht. Binnen iedere regio staat een case study centraal waaromheen de te onderwijzen delen staan gegroepeerd.
Binnen de therapeutische interventies wordt aandacht besteed aan: (triggerpoint) massagetechnieken, theracane, superficial dry needling en moxa. Ook zal aandacht worden besteed aan specifieke acupunctuur punten die frequent gebruikt worden bij genoemde case studies. De huiswerkoefeningen voor de patiënt vormen een onmiskenbaar sluitstuk van de lesdagen.

Bovenste extremiteit

Relevante musculatuur bovenarm met betrekking tot schouderpijn, hun triggerpoints en referentiegebieden:
m. deltoideus
m. biceps brachii
m. triceps brachii
m. brachialis
m. brachioradialis
m. supraspinatus
m. infraspinatus
m. levator scapulae
m. teres major
m. teres minor.

Relevante musculatuur onderarm met betrekking tot schouderpijn, hun triggerpoints en referentiegebieden:
m. supinator
m. pronator teres
m. flexorum digitorum
m. extensorum digitorum
m. flexorum carpi
m. extensorum carpi
m. palmaris longus
intrinsieke handspieren

Onderste extremiteit

Relevante musculatuur / structuren met betrekking tot pijn, hun triggerpoints en referentiegebieden:
mm. glutei, m. piriformis
m. tensor fasciae latae
m. sartorius
m. quadriceps femoris
mm. adductores
hamstrings
ligg. collateralia genu
mm. triceps surae
m. tibialis anterior
m. extensor digitorum
m. extensor hallucis longus
m. tibialis posterior
m. flexor digitorum
m. flexor hallucis longus
de intrinsieke voetspieren

Wervelkolom en rug

Meer informatie volgt.

Integratie en afronding

Meer informatie volgt.